Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego www.mlange.pl.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma EKSIT Mateusz Lange, ul. Władysława IV 8B/16, 84-300 Lębork | NIP: 8411738728

Rodzaj zbieranych danych

Strona internetowa www.mlange.pl zbiera dane z plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora.

Cel przetwarzania danych

Dane zbierane za pomocą plików cookies są wykorzystywane w celach analitycznych. Analityka ta ma na celu poprawę funkcjonalności strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb użytkowników.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom.

Przekazywanie danych do innych krajów

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych użytkowników do krajów spoza Unii Europejskiej.

Środki ochrony danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Kontakt

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem danych poprzez adres e-mail: kontakt@mlange.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 721 601 605